DEZENFEKTAN


  

DERCITRO PLUS (30%)

    • Sitrik asit monohidrat tabanlı çözüm
    • Aldehitsiz fenolsüz
    • 5 dakika içinde antimiktobiyal aktivite
    • Gambro marka hemodiyaliz makinesi için uygundur.